Estill-koulutukset Suomessa

Estill-Voice-Training-horizontal-with-frame-CMYK

Tulevia koulutuksia

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät alta.

Kenelle?

Ääniammattilaisille: laulajille, näyttelijöille, laulunopettajille, kuoronjohtajille, kanttoreille, puheterapeuteille, opettajille, puhujille

Laulun harrastajille: laulunopiskelijoille, kuorolaulajille, karaokelaulajille, bändisolisteille, harrastajateatterilaisille

Workshopit

Workshopit ovat käytännönläheisiä tutustumistilaisuuksia eri näkökulmista. Opetuskieli on suomi.

Mitä Estill on?

Mitä Estill on? -tutustumisworkshopissa selviää, mitä Estill Voice Training (EVT) on ja miten sitä voi hyödyntää äänenkäytön kehittämisessä. EVT:n perustaan, äänikuvioihin, tutustaan myös yhdessä harjoituksia kokeillen. Tämä workshop on samalla pikakurssi äänen toimintaan. Se kertoo, miten eri asiat muokkaavat ääntä ja millaisin seurauksin. Se sopii myös kertaukseksi aiemmille Estill-opinnoille. Sopii kaikille puhe- ja lauluäänenkäytöstä kiinnostuneille.

Belting

Tässä workshopissa tutustumme yhdessä harjoitellen beltingissä tarvittaviin toimintoihin, joiden avulla on mahdollista oppia belttaamaan kestävästi ja ääntä rasittamatta. Belting on voimakas äänenkäyttötyyli, jota kuulee käytettävän erilaisissa musiikkityyleissä, kuten pop, rock, r ’n b, soul, musiikkiteatteri ja etniset musiikkityylit. Se on yksi Jo Estillin tutkimista äänikvaliteeteista, jossa on tarkka fysiologisista toiminnoista koostuva ”resepti”.  Tämä workshop sopii kaikille beltinginstä kiinnostuneille.

Estill ja klassinen laulu

Miten saavutan klassisen laulun ihanteen mukaisen chiaroscuron, kirkkauden ja tummuuden yhdistelmän? Mitä messa di voce -harjoituksessa tapahtuu? Miksi äänihuulten täytyy venyä? Miten syntyy laulajan formantti? Miten teen tilaa ääntöväylään, ja minne tarkalleen?

Tässä workshopissa tutustutaan klassiseen lauluun äänifysiologian näkökulmasta. Tutustumme Estill Voice Training -mallin mukaisiin äänikuvioihin eli äänenkäytön rakenteisiin, jotka ovat vastuussa klassisen lauluäänen syntymisestä. Tutustumme myös Estillin mukaiseen ooppera-reseptiin, joka on yksi Jo Estillin tutkimista äänikvaliteeteista. Workshop sopii erityisen hyvin klassista laulua opiskelleille ja siitä kiinnostuneille.

Estilliä kuoroille

Miten ääntä voi kirkastaa tai tehdä tummemmaksi? Miten kuoron soinnin saa yhtenäisemmäksi? Miten ääneen saa voimaa tai miten voi laulaa hiljaa korkealta? Miten voin helpottaa ylä- tai alaäänien laulamista? Miten muutetaan äänenkäyttöä eri musiikkityylien mukaan?

Tässä workshopissa tutustutaan Estillin äänenkäytön kuvioihin, joita harjoittelemalla voimme hallita ääntämme haluamallamme tavalla. Kuvioiden hallitseminen on samalla vastaus yleisimpiin ongelmiin laulussa ja äänenkäytössä. Workshop sopii erityisen hyvin kuorolaulajille ja kuoronjohtajille.

Lappeenranta 12.1. klo 10-16, järjestäjä Lappeenrannan kesäyliopisto

Äänenkäyttö rytmimusiikissa

Tässä workshopissa tutustumme yhdessä harjoitellen erilaisiin äänenkäyttötapoihin, joita tyypillisesti käytetään rytmimusiikissa. Lähtökohtana on puheenomainen lauluääni variaatioineen, mutta tutustumme myös muihin rytmimusiikissa kuultaviin äänikvaliteetteihin, kuten twangiin. Tutustumme myös beltingiin ja siinä tarvittaviin toimintoihin, joiden avulla on mahdollista oppia belttaamaan kestävästi ja ääntä rasittamatta. Järjestäjä: Lappeenrannan kesäyliopisto

Lappeenranta 11.1. klo 12-18

Kurssit

Level One -kurssilla perehdytään Estill Voice Training perusteisiin ja 13 äänikuvioon. Opetus sisältää luentoja ja pienryhmäharjoittelua. Opetuskieli on englanti.

Level Two -kurssilla perehdytään kuuteen Jo Estillin tutkimaan äänikvaliteettiin ja niiden variaatioihin. Opetus sisältää luentoja ja pienryhmäharjoittelua. Opetuskieli on englanti.

Advanced-kurssit ovat aiemmin Level One ja Two -kurssit käyneille henkilöille. Niissä paneudutaan syvällisemmin Estill-mallin käyttöön eri aihepiireissä.

Hinnat

  • Mitä Estill on?, Belting sekä Estill ja klassinen laulu, 65 €/ workshop
  • Estilliä kuoroille 25 €/ hlö, mikäli samasta kuorosta osallistuu vähintään 10 henkilöä, hinta 20 €/ hlö
  • Edellä mainitut neljä workshopia yhteensä 200 €

Hintoihin sisältyy alv sekä workshopeissa jaettava materiaali.

Ilmoittautumiset

Lappeenrannan kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin ilmoittaudutaan täältä.

Muihin koulutuksiin ilmoittaudutaan niiden linkeistä aukeavien ohjeiden mukaan.

Mitä Estill on?

Jo Estill

Estill Voice Training (EVT) on tutkija ja laulupedagogi Jo Estillin kehittämä malli, jota käytetään äänenkäytön kehittämisessä, laulunopetuksessa, musiikkiteatterissa ja puheterapiassa ympäri maailmaa. Estill ei aseta esteettisiä ihanteita, vaan antaa avaimet monipuoliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Kaiken pohjana on tutkittu tieto äänielimistön toiminnasta ja eri toimintojen vaikutuksesta äänituotantoon. Estillissä yhdistyvät tiede ja käytännön soveltaminen. Estill Voice Training ei kuitenkaan ole oikotie, vaan se perustuu lihasten harjoittamiseen eriytetysti.

Estill Voice Trainingin ydin on Figures for Voice -äänikuviot. Kuvioista kootaan reseptejä, joiden avulla saadaan aikaan erilaisia äänenvärejä ja käyttötapoja eri tarkoituksia varten. Estill Voice Trainingissa harjoitellaan myös kuutta tutkittua ”kvaliteettia” (reseptiä) variaatioineen. Käytännössä ihmisäänen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu näihin, vaan lukemattomia erilaisia yhdistelmiä tuotetaan niin äänenkäytön tarpeiden kuin taiteellisten valintojen myötä.

Kouluttajat

Jaana Turunen

Kuopiolainen Jaana Turunen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri, laulaja, kuoronjohtaja, laulupedagogi ja äänikouluttaja. Turunen on ensimmäinen Suomessa sertifioitu Estill-opettaja (Estill Master Trainer).

Antti Annola

Oululainen Antti Annola on  laulaja, laulupedagogi (AMK), äänenkäytön kouluttaja ja näyttelijä. Hän valmistui Estill-opettajaksi (Estill Master Trainer) marraskuussa 2015.