Estill Voice Training

Estill Voice Trainingia sisältävät koulutuksemme:

  • Estill Voice Training tutustumisworkshop 3-6 h (äänityöläisille, kuoroille)
  • Estill Voice Training – Master Class (laulajille, laulunopiskelijoille, oppilaitoksille)
  • Estill Voice Training -pienryhmät äänen kehittämiseen Estill kuvioiden ja kvaliteettien avulla (äänityöläiset, laulajat ja laulunharrastajat)

Estill Voice Training (EVT) on tutkija ja laulupedagogi Jo Estillin kehittämä malli, jota käytetään äänenkäytön kehittämisessä, laulunopetuksessa, musiikkiteatterissa ja puheterapiassa ympäri maailmaa. Estill ei aseta esteettisiä ihanteita, vaan antaa avaimet monipuoliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Kaiken pohjana on tutkittu tieto äänielimistön toiminnasta ja eri toimintojen vaikutuksesta äänituotantoon. Estillissä yhdistyvät tiede ja käytännön soveltaminen. Estill Voice Training ei kuitenkaan ole oikotie, vaan se perustuu lihasten harjoittamiseen eriytetysti.

Estill Voice Trainingin ydin on Figures for Voice -äänikuviot. Kuvioista kootaan reseptejä, joiden avulla saadaan aikaan erilaisia äänenvärejä ja käyttötapoja eri tarkoituksia varten. Estill Voice Trainingissa harjoitellaan myös kuutta tutkittua ”kvaliteettia” (reseptiä) variaatioineen. Käytännössä ihmisäänen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu näihin, vaan lukemattomia erilaisia yhdistelmiä tuotetaan niin äänenkäytön tarpeiden kuin taiteellisten valintojen myötä.

Estill-koulutuksia toteuttaa Jaana Turunen, joka sai ensimmäisenä Suomessa Estill-opettajan pätevyyden (Estill Master Trainer). Koulutuksia toteutetaan suomeksi ja englanniksi.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt:

Jaana Turunen p. 050-5638458 tai jaana.turunen@maestra.fi

laulukoneisto_kortti-04