Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Toinen päivä

Osallistuin Estill World Voice Symposiumiin Lontoossa 9.-11.8.2019. Sain sitä varten Suomen Laulupedagogit ry:ltä apurahan (lämmin kiitos yhdistyksen hallitukselle!), minkä vastineeksi lupasin kirjoittaa blogipostauksen symposiumista ja sen annista. Kolmen päivän luennoista tulee tiivistettynäkin pitkä artikkeli. Lukemisen helpottamiseksi kirjoitan kunkin luennon oman alaotsikon alle kronologisessa järjestyksessä. Näin sieltä voi selata kiinnostavimmat tarkemmin luettavaksi. Kommentointi on sallittua ja keskustelu jopa toivottavaa korjausehdotuksineen ja lisäkysymyksineen.

Toinen päivä

Raportti ensimmäisestä päivästä löytyy täältä.

The Estill Papers – Estill julkaisut

Mary McDonald Klimek, MM, MS-CCC/SLP; Vice president of Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Mary MacDonald Klimekin luento sisälsi paljon tieteen filosofiaa puheterapian ja äänitutkimuksen näkökulmasta. Sen tavoitteena olikin auttaa kehittymään kriittiseksi tieteellisen tekstin lukijaksi. Ensimmäiseksi on tärkeää erottaa tieto ja sen soveltaminen käytännössä; ensimmäistä käytetään työssä ohjenuorana ja jatkuva evaluointi (arviointi) siihen peilaten on tärkeää.

Äänitutkimus on pääasiassa behavioristista tutkimusta eli kuvaavaa ja kokeilevaa. Tutkimus voi olla esitutkimusta, jolla kartoitetaan ja testataan varsinaista tutkimusasetelmaa, perustutkimusta ja tai soveltavaa tutkimusta. Jo Estill julkaisi suuren määrän tieteellisiä artikkeleja (tarkka lukumäärä jäi kirjaamatta ylös). Hänen tutkimuksiaan on arvioitava ajassaan; sen aikaiseen tietoon, kokemuksiin ja resursseihin peilaten.

Äänitutkimuksen tekee haasteelliseksi moni asia. Koehenkilön taiteellinen näkemys saattaa haitata, samoin epämääräiset muuttujat, joiden määritteleminen ja havainnointi voi olla vaikeaa ja joihin matemaattiset laskelmat eivät päde.

Singing for Breathing Voice Rehabilitation – Laulaminen hengityksen kehittäjänä äänikuntoutuksessa

 • Gillian McLaren Scott, MA Honours Music & Drama, McLaren Scott Vocals, Glasgow, UK, EMCI-TP
 • Anne Ritchie, Bsc Community Nursing, The Cheyne Gang, Edinburgh, UK
 • Julie Harvey, Bsc Speech & Language Therapy, The Cheyne Gang, Edinburgh, UK

Tässä esitelmässä kerrottiin, miten laulaminen on parantanut keuhkoahtaumatautia sairastavien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Skotlannissa nimenomaan hengitystä muokkaamalla. Taudinkuvaan kuuluu se, että potilailla on usein alentunut pallea, hartiat ylhäällä ja huono ryhti, mitkä tekevät hengittämisestä entistä työläämpää. Säännölliset kuoroharjoitukset ovat kehittäneet osallistujien hengitystä ja ryhtiä, mikä on lisännyt heidän hyvinvointiaan ja parantanut puhekykyä ratkaisevasti.

The Clinical Application of the Estill Model: Voice Therapy Case Studies – Estill-mallin kliininen soveltaminen: Tapaustutkimuksia ääniterapiasta

Marianne Bos-Clark, MSc BA (Hons), MRCSLT Reg HPC, Royal Devon and Exeter Hospitals NHS Foundation Trust, Exeter, UK, EFP

Marianne Bos-Clark esitteli Estill-mallin soveltamista kliinisessä työssään puheterapeuttina. Toinen esitellyistä tapauksista liittyi kurkunpään lihasten toiminnalliseen häiriöön, joka on tyypillinen mm. kurkunpään tulehduksen jälkeen. Estill-kuvioista taskuhuulten ulospäin vetäytymisen opettaminen potilaille on ollut tehokas keino palauttaa lihasten toiminta ennalleen. Toinen esitellyistä tapauksista liittyi twangin käyttämiseen Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa. Twangin opettaminen on auttanut potilaita puheen tuottamisessa äänen muuttuessa heikoksi ja epästabiiliksi sairauden seurauksena.

Healing from the Inside Out: Integrating Estill in Music Therapy Parantuminen sisältä ulospäin: Estillin yhdistäminen musiikkiterapiaan

Carolyn Neapole, MTA, AVPT, SEP (in training), Music Therapy Faculty, Capilano University; Music Therapist, Vancoucer General Hospital, Music Therapist, BC Cancer Agency, Music Therapist in Private Practice, Vancouver, BC, Canada

Carolyn Neapole esitteli työtään sairaalaympäristössä ja yksityisellä klinikalla, joissa hän soveltaa Estill Voice Traniningia osana musiikkiterapiaa. Päätavoite musiikkiterapialle on somaattisten oireiden ja emotionaalisten esteiden purkaminen. Työ pohjautuu pitkälti tohtori Diane Austinin kehittämään äänen avulla toteutettavaan psykoterapiaan. Esitelmöitsijän mukaan Estill tuo uuden lisänäkökulman äänen kautta tapahtuvaan terapiaan ja että asioita on hyvä lähestyä ja tarkastella eri näkökulmista.

Motor Learning in Voice Rehabilitation. Motorinen oppiminen äänen kuntouttamisessa

 • Cari Tellis, PhD, CCC-SLP, Associate Professor, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA, EMCI
 • Glen Tellis, PhD, CCC-SLP, BCS-F, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Tia Spagnuolo, MS, CCC-SLP, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Erin Roberts, MS, CCC-SLP, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Danielle Spagnuolo, BS, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Brianna Spilsnury, Chantal Whiteduck, Anna Hershey, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA

Motorinen oppiminen on sarja prosesseja, jotka liittyvät omaan kokemukseen tai testailuun ja jotka johtavat kestävään motoriseen muutokseen. Taidon harjoitteluun tarvitaan sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä ohjeita. Implisiittinen oppiminen on tiedostamatonta oppimista, josta puuttuu selitys. Eksplisiittinen oppiminen on tiedostavaa oppimista ja samalla haastavampaa. Se voi myös vaikuttaa epäsuotuisasti implisiittiseen toimintaan.

Äänen kuntouttamisessa on hyväksi havaittu seuraava toimintatapa:

 1. Stimulointivaihe: mallin matkiminen. Implisiittinen osa, joka perustuu kuulohavaintoihin.
 2. Tietovaihe: anatomian ja fysiologian lisääminen. Eksplisiittinen osa.
 3. Eleiden käyttö: auttavat visualisoimaan, mitä tapahtuu sisäisesti.
 4. Tietoinen harjoittelu, joka muuttuu ajan myötä tiedostamattomaksi toiminnaksi.
 5. Itsenäinen tekeminen; kuntoutuja on oppinut tekemään toiminnon itsenäisesti.

EVT Updates: What’s New? – EVT Päivitys: Mitä uutta?

 • Corinne Mager, MM, Estill Voice International, Austria, EMCI-TP
 • Mary MacDonald Klimek, MM, MS-CCC/Slp; Vice President, Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Estill-yhteisö kasvaa tasaisesti. Toiminta-ajatus: Vocal Empowerment for Everyone – Äänenkäyttön käyttöön liittyvä voimaantuminen kaikille. Estill Voice Training toimii tieteellisessä kontekstissa ja käyttää innovatiivisia ja tehokkaita menetelmiä. Uusi sertifiointimanuaali on astunut voimaan ja samoin kurssijärjestäjän käsikirjaan on tehty päivityksiä.

Vocal Improvisation: Exercises and Strategies According to the Estill Voice Model – Ääni-improvisaatio: harjoituksia ja strategioita Estill-mallin näkökulmasta

 • Stefania Patané, Jazz Performer and educatior, Directore, Voice Department, iMusic School, Rome, Italy EMT
 • Stefania del Prete, Saint Louis College of Music, Rome, Italy, EMT

Tässä workshopissa käytiin ensin lyhyesti läpi lauluimprovisaatiota sekä jazzmusiikissa että popmusiikissa. Harjoitusten kautta haettiin tapoja yhdistää sekä korvan harjoittaminen että äänen harjoittaminen. Se tarkoittaa sitä, että laulajan on oltava samalla tietoinen melodioista ja harmonioista sekä olla äänellisesti ketterä eli asioita, joita tarvitaan scat-laulussa ja tulkinnassa.

Käytännön ohjeita:

 • Lämmittelynä sireenin (ng-äänteellä laulaminen) tai cryn käyttö. Sen jälkeen laulu halutulla äänikvaliteetilla.
 • ”Scat-resepti”: cry, johon yhdistetään pää-niska-ankkurointi, korkea kielen takaosa ja tarvittaessa torsoankkuri.
 • Ensin rytmin ja tavujen harjoittelu crylla. Sitten melodian harjoittelu sireenillä ja mireenillä (ng-äänteellä, mutta tavuja artikuloiden). Lopuksi laulu ”scat-reseptillä” sävellajeja ja eri skaaloja vaihdellen.  Tarvittaessa myös AES:n (twangeri) tai syvän äänihuulivärähtelyn käyttö.

Scat-laulussa kuullaan tyypillisimmin sob-, cry-, speech-, falsetto-, twang- ja belting-äänikvaliteetteja. Popmusiikissa improvisaatiot eivät ole niin laajoja kuin jazzmusiikissa. Niitä kuullaan eniten soulissa, R&B:ssa jne. Popimprovisaation opettelussa toimii hyvin myös sireeniharjoittelu. ”Reseptinä” cry + korkea kielen takaosa + AES ja tarvittaessa ankkurointi.

Conduct With Me: Gesture Research and Implications for Estill Voice Training – Johda kanssani: Eleiden tutkimusta ja seuraamuksia Estill Voice Trainingiin

Brian Winnie, DMA, Director of Choral Activities, Western Illinois University, Macomb, Illinois, USA, EMCI

Brian Winnie pohdiskeli (kuoronjohtajan) eleiden vaikutuksia, ihmisten reaktioita niihin ja Estill-käsimerkkien soveltamista.

Panel Discussion: Estill Research & Clinical Applications – Paneelikeskustelu: Estill tutkimuksessa ja sovellukset klinikalla

 • Cari Tellis, PhD, CCC-SLP, Associate Professor, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA, EMCI
 • Karen Perta, MS, CCC-SLP, Voice Pathologist, Ohio State University, Columbus, OH, USA, EMT
 • Juho Eerola, BA, Professional Voice Coach, Voice Teacher, Lahti University of Applied Sciences, Institute of  Music and Drama, Lahti, Finland, EMT.
 • Martina Cizniarova, Italy, EMT.

Martina Cizniarova kertoi kokemuksistaan 68 vuotiaan Parkinsonia sairastavan henkilön kuntoutuksesta. Juho Eerola esitteli tutkielmansa 25 vuotiaan, aivoinfarktin vuoksi halvaantuneen, laulajan kuntoutuksesta, Karen Perta kertoi twang-tutkimuksistaan Kerrie Obertin kanssa.

Transformational Magic for All: Estill Voice Training in the Public High School Choral Setting

Matthew Berthot, MFA, Winfield, Kansas, USA, EMT

Matthew Berthot kertoi omasta urastaan ja siitä, kuinka Estill Voice Training sai ison muutoksen hänessä itsessään ja opetustavoissaan, välillä jopa siinä määrin, etteivät oppilaat ymmärtäneet sitä.

Viimeisimmät postaukset

1 ajatus aiheesta “Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Toinen päivä”

 1. Paluuviite: Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Ensimmäinen päivä – Lauluklubi Maestra

Kommentointi on suljettu.